British Socio-Political Studies
Research Group

Bibliography

Us in Media

Dr Przemyslaw BISKUP

Comments and interviews in the press:

  • Czy Szkoci porwą się na niezależność?, wywiad z dr Przemysławem Biskupem przeprowadzony przez Przemysława Łuczaka (Will Scotsmen break free? Interview with Dr Przemyslaw Biskup), in: „Express Bydgoski” – Magazyn, 12.09.2014, p. M6.
  • Pojechali do pracy - nie po zasiłki, wywiad z dr Przemysławem Biskupem przeprowadzony przez Przemysława Łuczaka (They went to work and not to exctact benefits: Interview with Dr Przemyslaw Biskup), in: „Express Bydgoski” – Magazyn, 17.01.2014, p. M11.
  • I. Mundell, School of Leaving, in: “European Voice, 17.10.2013, p. 19: Accredited opinion quoted in the article.
  • Royal baby boom. Wywiad z dr Przemysławem Biskupem przeprowadzony przez Ewę Bilicką (Royal baby boom: Interview with Dr Przemyslaw Biskup), in: „Nowa Trybuna Opolska” - Magazyn, 19.07.2013, p. 1415.
  • J. Giziński, Belfast walczy o Union Jacka (Belfast fights for the Union Jack), „Rzeczpospolita” 7(9431)/2013, 09.01.2013, p. A8: Accredited opinion quoted in the article.
  • J. Giziński, Czy Londyn weźmie rozwód z Brukselą (Will London get divorced from Brussels?), „Rzeczpospolita” 153/2012, 03.07.2012, p. A8: Accredited opinion quoted in the article.
  • Co nam da prezydencja? Wywiad z dr Przemysławem Biskupem przeprowadzony przez Piotra Skurę (What the EU Presidency will give Poland? Interview with Dr Przemyslaw Biskup), in: „Głos Nauczycielski” 20/2011, 18.05.2011, p. 5.
  • Brytyjskie strategie zwalczania kryzysu gospodarczego (British strategy of fighting economic crisis), in: „Rzeczy Wspólne” 4(2/2011), p. 120133.

Comments and interviews on radio and TV:

Dr Krzysztof WINKLER

Facebook Slider