British Socio-Political Studies
Research Group

Political System of the United Kingdom

Przemysław Biskup, Małgorzata Kaczorowska, eds. 2015. System polityczny Zjednoczonego Królestwa [Political System of the United Kingdom], 2nd Edition: Revised and Updated. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR (forthcoming).

Facebook Slider